Vi har blitt NF arrangør – Et kvalitetsstempel! 

Vi har blitt godkjent som arrangør innen skred på nivå 1 og er stolte over å bli en del av Norsk Fjellsportforum (NF) og NF familien.  

NF er et faglig samarbeidsforum for kursarrangører og organisasjoner med aktiviteter på bre, klatrefjell og innen bratt vinterfriluftsliv som virkefelt. NF-logoen er et kvalitetsstempel og skal være en forsikring for kunder og kurskandidaterom at både arrangøren og de benyttede instruktører og førere er godkjent gjennom Norsk Fjellsportforum. 

Det betyr at når du bruker oss får du alltid 

  • NF godkjente instruktører og førere 
  • HMS-rutinene og prosedyrene for ulykkesforebygging og -oppfølging er kvalitetssikret og godkjent av NF 
  • Vi fremmer naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske friluftslivstradisjoner 
  • Vi bidrar til fellesskapet gjennom opplæring av deltakere og instruktører 

I tillegg får du 

  • Læring gjennom veiledning 
  • Individuell tilpasset og systematisk læring 
  • Vi er ærlige på egen kunnskap og egne evner 
  • Gode rabatter ved booking av flere kurs 
  • Vi er opptatte av bærekraft, sporløs ferdsel og respektfull bruk av naturen 
  • Ryddig forretningspraksis 

Norsk Fjellsportforum har utviklet og vedlikeholder Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport, med egne utdanningsstiger innen klatring, brevandring og skredopplæring. NF forvalter i dag et omfattende nasjonalt instruktørregister og en sentralisert godkjenningsordning for instruktører og instruktørkursdeltakere.  

Les mer her: https://fjellsportforum.no/om/