Vi har blitt NF arrangør – Et kvalitetsstempel! 

Vi har blitt godkjent som arrangør innen skred på nivå 1 og er stolte over å bli en del av Norsk Fjellsportforum (NF) og NF familien.   NF er et faglig samarbeidsforum for kursarrangører og organisasjoner med aktiviteter på bre, klatrefjell og innen bratt vinterfriluftsliv som virkefelt. NF-logoen er et kvalitetsstempel og skal være en forsikring for kunder og kurskandidaterom at både arrangøren og de benyttede instruktører og førere er godkjent gjennom … Fortsett Vi har blitt NF arrangør – Et kvalitetsstempel!