Hvorfor velge oss?

  • Sertifiserte instruktører og lokalkjente guider med lang erfaring
  • Læring gjennom veiledning
  • Individuell tilpasset og systematisk læring
  • Ærlige på egen kunnskap og egne evner
  • Gode rabatter ved booking av flere kurs
  • Sporløs ferdsel og respektfull bruk av naturen
  • Vi er opptatte av bærekraft
  • Ryddig forretningspraksis

Vi skal lære deg å gå på trygge toppturer fra egen maskin

Vi som driver Tromsø Powder Guides jobber som forskere og formidlere og er lidenskapelig opptatt av skredfaget og formidling av hvordan du kan gå på trygge toppturer fra egen maskin. Vårt mål er at du skal bli tryggere til å ta egne vurderinger i vinterfjellet, slik at du kan gå turer uten guide. Våre formidlings- og veiledningsmetoder bygger alltid på den mest aktuelle kunnskapen i skredfaget, lang erfaring og høy kompetanse med å gjennomføre trygge toppturer i vinterfjellet. Hos oss lærer du hvordan du kan ferdes trygt i fjellet fra egen maskin. Vi holder skredkurs, workshoper og tilbyr veiledete skiturer med fokus på trygg ferdsel, skiglede og å finne den gode snøen.

Våre verdier

Trygghet, kunnskap, skiglede

Vårt mål

At du skal bli trygg på å ta egne vurderinger i vinterfjellet og kan gå trygge toppturer.

Booker du kurs hos oss får du

Sertifiserte instruktører og lokalkjente guider med lang erfaring.

Læring gjennom veiledning

Du lærer hvordan du selv planlegger og gjennomfører trygge toppturer. Vi selger ikke opplevelser, men ønsker å gi deg kunnskap for at du skal kunne skape dine egne uforglemmelige opplevelser. Vi bruker veiledning som metode og hos oss får du praktisk kunnskap om hvor du finner den gode og trygge snøen og hvordan du kan gå trygge toppturer fra egen maskin.

Individuell tilpasset og systematisk læring

Alle våre kurs tar utgangspunkt i Norsk fjellsportforum sine mal for skredopplæring, men skreddersys til gruppas behov og ønsker. Dette betyr at vi gir deg en individuell tilpasset og systematisk måte å tilnærme deg skredfaget på. Slik at du kan være trygg på at du får en helhetlig forståelse av både turplanlegging, gjennomføringen av turen og redning.

Ærlige på egen kunnskap og egne evner

Selv om vi jobber både praktisk og teoretisk med skredfaget og holder oss oppdaterte på utviklingen innen skred og trygge toppturer, er vi ærlige på at vi ikke er perfekte og hverken kan, eller vet alt. Vi vil kunne dekke de fleste ønsker, men dersom du ønsker opplæring innen skred og alpinisme, inkludert brattskikjøring og alpine metoder vil vi henvise deg til en av våre dyktige lokale samarbeidspartnere.

Gode rabatter ved booking av flere kurs

I løpet av et to- til tredagerskurs er det umulig å lære alt om både skred, snødekke og trygge toppturer. Dersom du ønsker å ta steget videre f. eks. slik at du kan gå mer avanserte turer i kompleksere terreng får du alltid 15% individuell rabatt på kurs eller workshop nr. 2 og 3. Vi har også god oversikt over kurstilbudet hos andre aktører og hjelper deg gjerne med å finne relevante kurs hos andre sertifiserte aktører.

Sporløs ferdsel og respektfull bruk av naturen

Vi er lidenskapelig opptatt av hvordan vi kan bruke den Nord Norske naturen på en respektfull og trygg måte.

Vi er opptatte av bærekraft

Vi er et lokalt firma basert i Tromsø som er opptatt av bærekraft og støtter de lokale forretningene i Tromsø. Melder du deg på arrangement hos oss, får du også gode rabatter hos de lokale sportsbutikkene. Utstyret vi bruker er så langt det lar seg gjøre utviklet og produsert i Europa og Norge. Dette gjelder både skiene, men også skred- og sikkerhetsutstyret vi bruker. Men mest av alt skal vi jobbe for at vi sammen med deg legger grunnlaget for et langt og bærekraftig toppturliv.

Gode HMS rutiner

Vi er opptatte av at både du, vi og de som sitter hjemme og venter på oss opplever turene vi går på som trygge. Derfor følger vi nasjonal standard og Norsk Fjellsportforum sine retningslinjer for sikker ferdsel i skredterreng. Dette er de samme retningslinjene som følges av andre seriøse aktører i bransjen. Vi er tydelige på at ikke alt kan gjennomføres uansett forhold. Det betyr at kursene og turene tilpasses etter gjeldende forhold. Ved aktiviteter i den frie naturen er det alltid en restrisiko for helseskader. For å redusere denne risikoen så langt som mulig har vi egne og vel utprøvde rutiner for risikovurdering, kvalitetssikring, ulykkesoppfølging og vurdering av kursene våre. Disse rutinene er kvalitetssikret og godkjent av Norsk Fjellsportforum og vi er godkjent NF arrangør.

Ryddig forretningspraksis

Både vi og alle våre instruktører har registrerte foretak og ansvarsforsikring. Hos oss vil du alltid få faktura. Husk at du selv må ha reiseforsikring som dekker eventuelle ulykker.