Snødekkeworkshop

Denne workshopen er ment å gi deg en dypere forståelse av snødekket. Kurset er ikke et grunnkurs skred og tar bare for seg snødekket som er et lite felt innenfor feltet snøskred. Vi anbefaler at du har grunnkurs skred på forhånd. I denne workshoppen tar vi for oss SSU som arbeidsmetodikk og ser nærmere på omvandlingsprosessene for snø. Målet er å øke forståelsen av hvordan snø bidrar til å skape lagdeling og snøskred. Vi bruker aktivt regobs, snøprofil, ulike tester for å forstå disse prosessene. Vi ser også på meteorologi, vær og terreng for å få sette dette inn i et helhetlig bilde av snødekket. 

Workshop settes opp på forespørsel.

Vi arrangerer også andre kurs ved forespørsel

Klikk her for kursoversikt

Ønsker du et skreddersydd opplegg eller et kurs for dine ansatte?

Ta kontakt via e-post: tromsopowderguides@gmail.com eller direkte med Tim på mobil +47 48353465