Sjekkliste kursleder

Jeg har

Før kurs

 • NF sertifisering og erfaring i orden
 • Ansvarsforsikring
 • Satt meg inn i HMS-system og prosedyrer for ulykkesoppfølging
 • Sjekket at kurset følger NF mal for: ___________________
 • Risikovurdert kurset (skriftlig)
 • Sendt risikovurdering til alle involverte instruktører (husk mulighet for innspill)
 • Sendt risikovurdering til sikkerhetsansvarlig i Tromsø Powder Guides
 • Sendt ut infomail til deltakere med kursprogram, pakkeliste, turmål og kontaktinfo (ring gjerne på forhånd og send en SMS til deltakerne kvelden før kursstart med aktuelle beskjeder: f.eks. oppmøtested, ekstra med klær, solbriller og solkrem, osv)
 • Skrevet ut oversikt over antall deltakere, inkludert navn og telefonnummer
 • Sjekket at jeg har med nødvendig utstyr for å ta vare på deltakerne og meg selv

Under kurs

 • Sjekket vær- og skredvarselet og gjort en dagsaktuell vurdering av forhold og risiko
 • Informert sikkerhetsansvarlig skriftlig før kursdag om dagsaktuelle turmål (bilde med inntegnet rute)
 • Hatt “ferderåd/sikkerhetsmøte” med instruktørene morgenen på kursdag(ene)
 • Sendt oppdatering til sikkerhetsansvarlig dersom endringer etter ferderåd/sikkerhetsmøte
 • Sendt en statusoppdatering/rapport hver dag etter alle har kommet ned fra fjellet/til hytta

Etter kurs

 • Har oppsummert kurs med instruktørene
 • Har oppsummert kurs med deltakerne
 • Har sendt ut evalueringsskjema til deltakerne
 • Har sendt ut kursbevis til deltakerne
 • Har sendt inn skriftlig rapport til sikkerhetsansvarlig